CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

◉ Hạn mức vay: từ 500,000 đến 50,000,000 VNĐ
◉ Thời hạn vay: thời gian trả nợ tối thiểu 91 ngày, thời gian trả nợ tối đa 181 ngày
◉ Lãi suất: Tối đa 1.55%/tháng
◉ Lãi suất năm (APR): Lãi suất hàng năm tối thiểu là 18.25%/năm, tối đa là 18.30%/năm
◉ Không phí ngoài
◉ Phí dịch vụ: 0 VNĐ
◉ Loan limit: from 500,000 to 50,000,000 VND
Loan term: minimum repayment time 91 days, maximum repayment time 181 days
◉ Interest rate: Up to 1.55%/month
◉ Annual interest rate (APR): Minimum annual interest rate is 18.25%/year, maximum is 18.30%/year
◉ No external fees
◉ Service fee: 0 VND


Khách hàng hiểu và đồng ý rằng khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của Công ty/BAOVUI được hiểu là Khách hàng đã đọc và đồng ý với những nội dung của Chính sách bảo mật của BAOVUI

Chính sách bảo mật của BAOVUI sẽ được tuân theo nội dung dưới đây:

Thu thập thông tin cá nhân
BAOVUI sẽ thu thập thông tin của Khách hàng (gồm: Tên đầy đủ; CMND; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Học lực; Tình trạng hôn nhân; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại; Tên đăng nhập; Mật khẩu đăng nhập; Thu nhập) và thông tin thông tin người thân (gồm: Họ tên; Số điện thoại; Mối quan hệ với Khách hàng) để thiết lập hồ sơ Khách hàng.

Khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng, BAOVUI mong muốn cung cấp những tiện ích dịch vụ tới Khách hàng và bảo đảm bảo vệ quyền lợi, tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng. Trong phạm vi điều khoản, BAOVUI cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các mục đích nào khác ngoài việc sử dụng cho các mục đích được quy định trong Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật này.

* Lưu ý: BAOVUI sẽ không cố ý thu thập, sử dụng, cung cấp hoặc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân của người dưới 18 tuổi. Do vậy chúng tôi đề nghị: nếu người sử dụng dưới 18 tuổi vui lòng không gửi thông tin cá nhân (ví dụ, tên của người sử dụng, địa chỉ và địa chỉ thư điện tử).

Sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin thu thập từ Khách hàng được BAOVUI sử dụng trong phạm vi sau:
- Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;

- Liên lạc với Khách hàng để cung cấp dịch vụ khi Khách hàng có nhu cầu đăng ký khoản vay và xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động vay, giải ngân và thu hồi khoản vay;

- Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ bị phá hủy, chiếm đoạt tài khoản và các hoạt động giả mạo Khách hàng khác;

- Thực hiện các cuộc khảo sát, các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của BAOVUI có ảnh hưởng đến Khách hàng;

- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ;

Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của BAOVUI khi thu thập dữ liệu thông tin Khách hàng.BAOVUI luôn cố gắng tuân thủ các tiêu chuẩn, áp dụng các hệ thống thông tin hiện đại, tiên tiến để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng;
Trong quá trình vận hành, BAOVUI yêu cầu Khách hàng xác nhận mật khẩu khi đăng nhập và xác nhận mật khẩu khi giao dịch để chống lại những truy cập trái phép vào hệ thống thông tin cá nhân. Trường hợp Khách hàng trong khoảng thời gian dài không phát sinh giao dịch, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ, BAOVUI sẽ bổ sung thêm bước xác thực theo số điện thoại đã đăng ký của Khách hàng tại BAOVUI.
Thời gian lưu trữ thông tin
BAOVUI sẽ lưu trữ thông tin Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi Khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ. Sau khoảng thời gian trên, BAOVUI sẽ tiếp tục lưu giữ thông tin Khách hàng thêm một khoảng thời gian cần thiết trong thời hạn 03 (ba) năm nhằm tuân thủ yêu cầu của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định liên quan đối với dịch vụ của chúng tôi và để phòng chống gian lận, giải quyết tranh chấp, sự cố khác được pháp luật và quy định áp dụng cho phép hoặc yêu cầu.

BAOVUI sẽ hủy bỏ thông tin Khách hàng một cách an toàn và theo quy định pháp luật sau khi thông tin Khách hàng không còn cần thiết và không còn liên quan đối với dịch vụ của BAOVUI, trừ khi pháp luật và quy định áp dụng có yêu cầu khác hoặc trừ khi được khách hàng yêu cầu.

Thay đổi hoặc loại bỏ thông tin hồ sơ cá nhân
Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây:

- Trong mọi trường hợp, Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của chăm sóc khách hàng BAOVUI và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân;

- Trong trường hợp bị khuyết thông tin, Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông báo chỉnh sửa thông tin cá nhân của BAOVUI để tự điều chỉnh;

- Trong các trường hợp khác, BAOVUI sẽ gửi thông báo và hướng dẫn được công khai trên ứng dụng theo từng thời điểm.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
VBAOVUI cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:

- Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;

- Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ các đối tượng chia sẻ thông tin được quy định trong Chính sách bảo mật này và theo quy định của Pháp luật;

- Tất cả các đối tượng chia sẻ thông tin được phép truy cập thông tin của